wikidocumentaries

Mikrohistoriawikistä luodaan historiankirjoituksen wiki jokaiselle historioitsijalle: historiaharrastajille, tutkijoille ja historiasta kiinnostuneille kansalaisille. Kukin voi tutkia kulttuuriperinnön arkistoaineistoja omasta näkökulmastaan, yhdistellä niitä, täydentää niiden tietoja ja jakaa haluamiensa yhteisöjen kanssa. Omat arkistonsa voi tuoda avoimesti saatavien rinnalle ja liittää ne osaksi historian kudelmaa. Wiki ja siihen liittyvät sovellukset tekevät historiasta jokamiehenoikeuden.
Wikidocumentaries is a wiki for writing history for every historian: amateur historians, scholars and all citizens interested in history. Everyone can investigate the archives of cultural heritage from their own perspective, combine material, enrich them with additional information and share with communities of their liking. Wiki and the related apps make history an everyone's right.

Aiheeseen liittyviä blogauksia / Related blog posts / Susanna Ånäs

Tiimi / Team

Erno Mäkinen, Tuukka Hastrup, Mikko Rinne, Susanna Ånäs

Kiitos myös: Niklas Laxström, Eetu Mäkelä, Vahur Puik, Heidi Laine

Neuvonantajat professor Anu Lahtinen, associate professor Visa Immonen, Thomas Aigner / ICARUS, Marianne Wiig / Lokalhistoriewiki.no, Lars Lundqvist

Kumppanit / Partners

Organisaatio yhteistyön muoto henkilö
Ajapaik valokuvien paikantaminen, ohjausryhmä Vahur Puik
Albumit Auki! aineisto, yhteiskehittäminen, teknologia (APIt) Jani Suonperä, Aapo Rista, Kimmo Lehtonen
Creative Commons Suomi yhteiskehittäminen (yksityisyydensuoja, lisensointi) Sanna Marttila
Gallen-Kallelan museo aineisto, yhteiskehittäminen Minna Turtiainen
Helsingin yliopisto Kulttuuriperinnnön tutkimus tutkimusyhteistyö, neuvonantaja Visa Immonen, apulaisprofessori
Helsingin yliopisto Suomen ja Pohjoismaiden historia tutkimusyhteistyö, neuvonantaja Anu Lahtinen, professori
ICARUS International Centre for Archival Research neuvonantaja Thomas Aigner
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk tutkimusyhteistyö, teknologia (Kansalaisarkisto) Mikko Lampi, Noora Talsi
Kansalaismuisti aineisto, yhteiskehittäminen, valokuvien paikantaminen Raimo Parikka
Kansalliskirjasto Finna.fi aineisto, valokuvien paikantaminen, yhteiskehittäminen, teknologia (APIt) Maria Virtanen, Erkki Tolonen, Piia Naukkarinen, Susanna Eklund
Kansallisarkisto aineisto, yhteiskehittäminen Tomi Ahoranta
Kansalliskirjasto Digitalia aineisto Minna Kaukonen
Kielipankki / FIN-CLARIN aineisto (mm. historialliset paikannimet) Krister Lindén
Kotimaisten kielten keskus historialliset paikannimet, ohjausryhmä Toni Suutari
Kulttuuriperintökasvatuksen seura yhteiskehittäminen (koululaiset, lapset, nuoret, kasvatus, opetus, koulutus, nuorisotyö) Hanna Lämsä, Anna Jantunen
Lokalhistoriewiki / Norsk lokalhistorisk institutt / Nasjonalbiblioteket neuvonantaja Marianne Wiig
Maanmittauslaitos Georef historialliset paikannimet Esa Tiainen
Museovirasto Elävä perintö aineisto, yhteiskehittäminen Aura Kivilaakso, Leena Marsio
Open Knowledge Finland tutkimusyhteistyö, ohjausryhmä Heidi Laine
Porin taidemuseo yhteiskehittäminen Anni Saisto
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä / Aalto-yliopisto teknologia-asiantuntija, (linkitetyn tiedon ratkaisut, erit. paikkatieto), ohjausryhmä Eetu Mäkelä
Suomen Sukututkimusseura yhteiskehittäminen Teppo Ylitalo
Tilaushistoriakeskus tutkimusyhteistyö Anu Lahtinen
Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma tutkimusyhteistyö Pauliina Latvala-Harvilahti, Jaakko Suominen, Anna Sivula, Maunu Häyrynen, Eeva Raike
Wikimedia Suomi yhteiskehittäminen (alustavasti) Minna Turtiainen
Yle Arkisto aineisto, työpajat, valokuvien paikantaminen, Hack4FI Tuomas Nolvi
Åbo Akademi, Uppsalan yliopisto tutkimusyhteistyö Isto Huvila, professori

Olemme täällä / Find us