wikidocumentaries

Mikrohistoriawikistä luodaan historiankirjoituksen wiki jokaiselle historioitsijalle: historiaharrastajille, tutkijoille ja historiasta kiinnostuneille kansalaisille. Kukin voi tutkia kulttuuriperinnön arkistoaineistoja omasta näkökulmastaan, yhdistellä niitä, täydentää niiden tietoja ja jakaa haluamiensa yhteisöjen kanssa. Omat arkistonsa voi tuoda avoimesti saatavien rinnalle ja liittää ne osaksi historian kudelmaa. Wiki ja siihen liittyvät sovellukset tekevät historiasta jokamiehenoikeuden.

Wikidocumentaries is a wiki for writing history for every historian: amateur historians, scholars and all citizens interested in history. Everyone can investigate the archivas of cultural heritage from their own perspective, combine material, enrich them with additional information and share with communities of their liking. Wiki and the related apps make history an everyone's right.

Tietoa Mikrohistoriawiki-projektista (suomeksi)

Here you can find information about the Wikidocumentaries project (in English)

Esimerkkejä / Examples

examples

Tiimi / Team

Susanna Ånäs, Niklas Laxström, Eetu Mäkelä, Vahur Puik, Heidi Laine

Advisors in the team professor Anu Lahtinen, associate professor Visa Immonen, Thomas Aigner / ICARUS, Marianne Wiig / Lokalhistoriewiki.no, Lars Lundqvist

Kumppanit / Partners

Organisaatio yhteistyön muoto henkilö
Ajapaik valokuvien paikantaminen, ohjausryhmä Vahur Puik
Albumit Auki! aineisto, yhteisötyöpajat, teknologia (APIt) Jani Suonperä, Aapo Rista, Kimmo Lehtonen
Gallen-Kallelan museo aineisto, yhteisötyöpajat Minna Turtiainen
Helsingin yliopisto Kulttuuriperinnnön tutkimus tutkimusyhteistyö, neuvonantaja Visa Immonen, apulaisprofessori
Helsingin yliopisto Suomen ja Pohjoismaiden historia tutkimusyhteistyö, neuvonantaja Anu Lahtinen, professori
ICARUS International Centre for Archival Research neuvonantaja Thomas Aigner
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk tutkimusyhteistyö, teknologia (Kansalaisarkisto) Mikko Lampi, Noora Talsi
Kansalaismuisti aineisto, yhteisötyöpajat, valokuvien paikantaminen Raimo Parikka
Kansalliskirjasto Finna.fi aineisto, valokuvien paikantaminen, työpajat, teknologia (APIt) Maria Virtanen, Erkki Tolonen, Piia Naukkarinen, Susanna Eklund
Kansallisarkisto aineisto, yhteisötyöpajat Tomi Ahoranta
Kansalliskirjasto Digitalia aineisto Minna Kaukonen
Kielipankki historialliset paikannimet Krister Lindén
Kotimaisten kielten keskus historialliset paikannimet, ohjausryhmä Toni Suutari
Kotiseutuliitto yhteisötyöpajat (alustavasti), viestintä Liisa Lohtander
Maanmittauslaitos Georef historialliset paikannimet Esa Tiainen
Museovirasto Elävä perintö aineisto, yhteisötyöpajat Tapani Sainio, Aura Kivilaakso, Leena Marsio
Open Knowledge Finland tutkimusyhteistyö, ohjausryhmä Heidi Laine
Porin taidemuseo yhteisötyöpajat Anni Saisto
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä / Aalto-yliopisto teknologia-asiantuntija, (linkitetyn tiedon ratkaisut, erit. paikkatieto) Eetu Mäkelä
Suomen Sukututkimusseura yhteisötyöpajat Teppo Ylitalo
Tilaushistoriakeskus tutkimusyhteistyö Anu Lahtinen
Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma tutkimusyhteistyö Pauliina Latvala-Harvilahti, Jaakko Suominen, Anna Sivula, Maunu Häyrynen, Eeva Raike
Wikimedia Suomi yhteisötyöpajat (alustavasti) Minna Turtiainen
Yle Arkisto aineisto, työpajat, valokuvien paikantaminen, Hack4FI Tuomas Nolvi
Åbo Akademi, Uppsalan yliopisto tutkimusyhteistyö Isto Huvila, professori

Olemme täällä / Find us